Registruj se ili Uloguj ovde.     Pomoć     069609149     069609150     0113047098

Lorelli Set kašika i činija

Set sa kašikom i činijom, za decu uzrasta od 5m+, dizajniran je tako da može da stane u svaku torbu ili tašnu za putovanje.

Ocena Posetilaca Broj ocena: 57
Artikal je RASPRODAT !

Šifra Proizvoda: 66266

Poslednja cena bila je: 389 din

Karakteristike proizvoda: Lorelli Set kašika i činija

Lorelli Set kašika i činija

Linija proizvođača: Baby Care

Šifra proivođača: 10230400000

Uzrast: 5m+

Materijal: plastika bez BPA

U setu su 1 kašika i 1 činija

Dizajnirano tako da može da stane u svaku torbu ili tašnu za putovanje

Poklopac ne dozvoljava da se hrana prospe

Mogu se prati u mašini za pranje posuđa

Boja: plava, zelena, roze, bež

U pakovanju dolazi 1 set u boji po slučajnom izboru

Opis proizvoda: Lorelli Set kašika i činija

Set pruža potrebnu udobnost u periodu prelaska deteta na jelo. Pogodan je i praktičan, atraktivnih boja i oblika i predstavlja idealan pribor za jelo za prve korake ka samostalnom hranjenju.


Be­ba i sa­ma po­ka­zu­je zna­ke sprem­no­sti da uzme čvr­stu hra­nu: po­ka­zu­je in­te­re­so­van­je za ono što je­du dru­gi, žvaće i gu­ta kad gle­da dru­ge ka­ko je­du, još uvek je glad­na po­sle po­do­ja ili pošto po­pi­je od­ređenu ko­ličinu mlečne form­u­le, kon­tro­lišući gorn­je de­lo­ve te­la ona ih po­kreće na­pred kad je glad­na i za­ba­cu­je una­zad kad je si­ta.
Uvođen­je do­pun­ske čvr­ste hra­ne je obično po­ste­pen pro­ces, a vre­me uvođen­ja se od­ređuje in­di­vi­du­al­no za sva­ko de­te i za­vi­si od nje­go­vog raz­vo­ja. Ipak, većina odojčadi je sprem­na za uvođen­je no­ve hra­ne između na­vršenih četi­ri i šest me­se­ci.
Pre tog uz­ra­sta, be­bin si­stem za va­ren­je i ne­zre­li bu­bre­zi ni­su sprem­ni za čvr­stu hra­nu, pa nje­no uvođen­je može iza­zva­ti za­grc­nja­van­je zbog ne­mo­gućno­sti žva­kan­ja, in­fek­ci­ju, pre­je­dan­je sa po­sle­dičnom go­ja­znošću. Ta­kođe, može do­ve­sti do aler­gij­skih re­ak­ci­ja ko­je se najčešće ma­ni­fe­stu­ju: na­du­ve­nošću i po­većanim ga­so­vi­ma, cr­ve­ni­lom oko usta i čma­ra, po­vraćan­jem i pro­li­vom, osi­pom po koži, se­kre­ci­jom iz no­sa i očiju i ne­u­o­bičaje­nom mr­zo­vol­jom.
Pre­ka­sno uvođen­je (po­sle na­vršenih šest me­se­ci) do­vo­di do ne­a­de­kvat­nog uno­sa ka­lo­ri­ja i gvožđa, zbog čega može da se ja­vi ane­mi­ja i loše na­pre­do­van­je, a mo­gu se stvo­ri­ti i pro­ble­mi sa is­hra­nom i od­bi­jan­je čvr­ste hra­ne. (Preuzeto sa stetoskop.info)

* Sve Za Kucu doo nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda. Pored toga, ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.

** Sve cene, prikazane na sajtu svezakucu.rs su sa uracunatim popustima i PDV-om.

Reklamacije, Zamena Proizvoda, Deklaracija...

© SveZaKucu.rs 2003. - 2023.