Esperanza USB hub 4 porta EA126 Slike

Pomoću ovog uređaja možete povećati broj USB portova na vašem računaru za 4.

Esperanza USB hub 4 porta EA126

Esperanza USB hub 4 porta EA126