Računarski Kurs - Ecdl Paket

Oznaka da je proizvod rasprodat
Proizvod nemamo na lageru.
Šifra proizvoda: 8579. Poslednja cena bila je: 5250 din

Trenutno nemamo informaciju kada će i da li će ponovo biti dostupan. Aktuelnu ponudu iz ove kategorije pogledajte na:

Računari za početnike
Obavesti me kad stigne

* - na e-mail adresu stići će vam obaveštenje kada proizvod bude ponovo dostupan za naručivanje

Opis Proizvoda: Računarski Kurs - Ecdl Paket

I Osnove informatičke tehnologije
Ovaj kurs je namenjen apsolutnim početnicima. Početne lekcije obrađuju osnovne pojmove, čemu služe pojedine komponente računara, šta je hardver a šta softver i kako sve to zajedno funkcioniše. Zatim slede tehnike rada u Windows-u XP, pretraživanje Interneta i slanje elektronske pošte.
Sve što treba da uradite je da ovaj CD ubacite u svoj računar i počnete sa učenjem.
Spisak Tema:
1.PC
Uvod , Uključivanje računara , Isključivanje računara iz struje , Gašenje računara (Shutdown)
2.Kućište
Uvod , Prednja strana , Zadnja strana , Unutrašnjost , Memorija
3.Monitor
Uvod , Dugmići , Radna površina (Desktop) , Menjanje opcija
4.Miš
Uvod , Korišćenje , Podešavanja , Održavanje i otkrivanje kvarova
5.Tastatura
Uvod , Osnovni izgled , Podešavanja i prečice
6.Flopi drajv
Uvod , Pristup , Formatiranje flopija
7.CD-ROM
Uvod , Upotreba
8.Štampači
Uvod , Povezivanje štampača , Štampanje
9.Modem
Uvod , Brzina i tipovi
10.Dodatna oprema
Uvod , Konektovanje
11.Operativni sistem
Uvod , Pristup , Windows Explorer 1. deo , Windows Explorer 2. deo , My Computer , Kontrolni panel , Accessories (pomoćni programi) , Pristupanje aplikacijama , Otvaranje zatvaranje i čuvanje dokumenata
12.Fajlovi i folderi
Uvod Kreiranje foldera , Brisanje i preimenovanje foldera , Prilagođavanje foldera
13.Internet
Uvod , Konektovanje , Internet Explorer , Radno okruženje Internet Explorer-a , Web stranice , Sigurnost i privatnost , Zatvaranje Internet Explorer-a , Pronalaženje pomoći
14.Elektronska pošta
Uvod Slanje poruka , Primanje poruka , Adresar , Pridruženi dokumenti i virusi
15.Pomoć
Uvod

II Korišćenje računara
Windows XP je nova verzija napopularnijeg operativnog sistema za PC računare. Ovaj kurs će vas upoznati sa svim njegovim novitetima. Lekcije obrađuju promene na korisničkom interfejsu, nove funkcije u okviru Start menija, upotrebu noviteta kao što su Restore Point i Remote Desktop itd.
Kao bonus vam nudimo kurs namenjen svima koji žele da savladaju rad u Windows-u XP i to na njegovoj srpskoj verziji. Na disku se takođe nalazi sve što vam je potrebno da dopunite svoju englesku verziju Windows-a i pretvorite je u srpsku.
Spisak Tema :
1.Početak
Uvod , Desktop , Start meni , Taskbar , Recycle Bin , Help sistem , Kreiranje korisničkih naloga , Odjavljivanje/zamena korisnika , Opcije Stand By/Shutdown
2.Fajlovi i folderi
My Computer , Windows Explorer , Prikaz sadržaja foldera , Opcije foldera , Kreiranje fajlova i foldera Kopiranje i premeštanje fajlova , Kreiranje prečica Search companion
3.Rad sa programima
Upotreba programa , Dodavanje/uklanjanje programa , Windows components , Task Manager
4.Upotreba dodatne opreme
Parametri miša/tastature , Upotreba skenera , Upotreba štampača , Upotreba digitalne kamere
5.Internet i umrežavanje
Uspostavljanje veze , Lokalne mreže , FTP konekcije , Windows Messenger , Internet explorer , Outlook Express
6.Digitalna muzika i video
Media Player 9 , Upotreba Media Player-a , Kopiranje muzike sa CD-a , Snimanje muzike na CD , Prilagođavanje Media Player-a , Digitalne slike
7.Prilagođavanje Windows-a
Promena palete/rezolucije , Teme , Screen Saver-i , Promena izgleda , Promena Desktop-a , Podešavanje Taskbar-a
8.Održavanje Windows-a
Ažuriranje Windows-a , Disk Cleanup , Disk Defragmenter
9.Uvod
O kursu , Šta je Windows XP? , Verzije Windows-a
10.Šta je novo?
Uvod ,Novi izgled , Prijavljivanje i promena korisnika , Novi Start meni , Traka zadataka, Kompresovane datoteke , Windows Messenger i Passport , Rad sa datotekama i fasciklama , Snimanje CD-a i digitalnog audia ,Internet i mrežno povezivanje , Režim kompatibilnosti , Sigurnost i deljenje datoteka
11.Kako početi
Start meni , Uobičajeni zadaci , Pomoć
12.Upotreba programa
Pokretanje programa , Pisanka (WordPad) , Otvaranje i čuvanje dokumenata , Oblikovanje teksta , Iseci kopiraj i nalepi , Štampanje , Upravljanje neposlušnim programima
13.Datoteke i fascikle
Uvod u Windows Explorer , Struktura podataka, Kopiranje i pomeranje datoteka , Promena imena , Brisanje i oporavak podataka , Prečice , Pronalaženje datoteka
14.Internet
Povezivanje i surfovanje , E-pošta , Diskusione grupe
15.Zabava
Reprodukcija muzike i videa, Bojanka, Igre
16.Administracija sistema
Prilagođavanje radne površine, Kontrolna tabla, Dodavanje novih korisnika, Podešavanje zvuka, Dodavanje štampača, Opcije fascikli, Dodavanje i uklanjanje programa, Prilagođavanje Start menija, Traka za brzo pokretanje, Provera diska i defragmentiranje, Pravljenje rezervnih kopija.

III Pisanje i obrada teksta
Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a 2003. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su izbor formata, unos i formatiranje teksta, korišćenje menija.
Zatim slede lekcije koje su posvećene unosu ilustracija, tabela, korišćenju šablona i slanju cirkularnih pisama.
Konačno, završne lekcije se bave tretmanom velikih dokumenata, izradom sadržaja, indeksa, upotrebom makroa itd.
Spisak Tema:
1. OSNOVNE FUNKCIJE
Kombinacije tastera za prečicu Help i Office Assistant , Korišćenje WordWrap-a , Menjanje fonta , Opcije podvlačenja , Alatke za formatiranje , Poravnanje teksta , Čuvanje dokumenta
2. RAD SA TEKSTOM
Uklanjanje teksta , Insert i Overtype , Označavanje teksta , Još načina za obeležavanje , Funkcija Select All
3. ČUVANJE DOKUMENATA KAO HTML
Kreiranje nacrta , Čuvanje HTML fajlova , Organizovanje teksta , Skrivanje teksta , Pomeranje teksta , Čuvanje dokumenata,
4. FORMATIRANJE DOKUMENTA
Podešavanje stranice , Podešavanje paragrafa , Ubacivanje datuma i vremena , Ubacivanje AutoText-a , Provera pravopisa i gramatike , Pregled pre štampanja , Štampanje , Čuvanje fajlova
5. MAIL MERGE
Mail Merge Wizard , Štampanje koverti , Kreiranje natpisa , Cirkularne E-mail poruke
6. SMART TAGOVI
Opcije Smart tagova , Paste opcije , AutoCorrect opcije
7. RAD SA GRAFIKAMA I GRAFIKONIMA
Dodavanje grafike , Pozicioniranje i veličina grafike , Napredno proširivanje teksta , Brisanje grafike ,Kreiranje i modifikovanje grafikona , Importovanje podataka iz Excel-a , Kreiranje i modifikovanje dijagrama
8. RAD SA TABELAMA
Kreiranje tabele , Modifikovanje granica tabele , Dodeljivanje AutoFormat-a , Unošenje teksta , Revizija tabela , Korišćenje Excel podataka , Korišćenje formula u tabelama , Modifikovanje formata tabele
9. UPRAVLJANJE DOKUMENATIMA
Upravljanje fajlovima i folderima , Korišćenje šablona , Čuvanje dokumenata
10. RAD SA DOKUMENTIMA
Kreiranje i dodeljivanje stilova , Napomene i beleške , Master i poddokument , Ubacivanje i modifikovanje sadržaja , Kreiranje unakrsnih referenci , Markiranje unosa , Ubacivanje i modifikovanje indeksa
11. FORMATIRANJE DOKUMENTA
Čišćenje formata , Navigacija dokumenta , Posebni formulari , Zaštita formulara , Distribucija formulara ,Zaglavlja i fusnote , Rad sa kolonama , Prelomi i brojevi stranica
12. PRILAGOĐAVANJE WORD-a
Kreiranje makroa , Aktiviranje makroa , Ispravljanje makroa , Kreiranje posebnog menija , Dugmad na Toolbaru
13. SARADNJA RADNIH GRUPA
Poređenje i spajanje , Ubacivanje i ispravljanje , Pregledanje dokumenata , Unošenje izmena , Napredne opcije dokumenta , Različite verzije dokumenata , Podrazumevane lokacije fajla , Dodavanje digitalnih potpisa

IV Izrada tabličnih proračuna
Kurs Excel 2003 će vam pomoći da savladate upotrebu najpopularnijeg programa za tabelarna proračunavanja.
Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su unos podataka i formula. Zatim slede lekcije koje su posvećene analizi rezultata, njihovom štampanju i publikovanju na Web. Na kraju kursa ćete savladati upotrebu šablona, lista, makroa i drugih raspoloživih funkcija.
Spisak Tema:
1. POČETAK
Excel-ov radni prostor , Razumevanje radnih knjiga , Unošenje teksta i brojeva , Rad sa grupama ćelija ,Selekcija radnog lista , Formatiranje ćelija , Modifikovanje kolona i redova
2. KORIŠĆENJE RADNE KNJIGE
Kreiranje nove radne knjige , Čuvanje radnih knjiga , Open Dialog Box
3. KORIŠĆENJE RADNIH LISTOVA
Aritmetički operatori , Kreiranje i ispravljanje formula , Korišćenje funkcija , Zumiranje , Deljenje radnog lista , Zamrzavanje i odmrzavanje , Sakrivanje i otkrivanje podataka , Relativna ćelijska referenca , Apsolutne ćelijske reference
4. MODIFIKOVANJE RADNIH LISTOVA
Ubacivanje i brisanje ćelija , Podešavanje kolona i redova , Podešavanje sadržaja ćelije , Graničnici ćelije i senčenje , Rad sa stilovima
5. PREGLED I ŠTAMPANJE
Provera pravopisa , Podešavanje stranice , Štampanje , Štampanje udaljenih sekcija , Objavljivanje Web stranice
6. KORIŠĆENJE IMENOVANIH OPSEGA
Dodavanje imenovanog opsega , Davanje imena pojedinačnoj ćeliji , Korišćenje oznaka kolona ili redova , Ubacivanje reda , Korišćenje imenovanog opsega , Brisanje naziva opsega , Revizija formule , Lista naziva opsega ćelija
7. KREIRANJE I KORIŠĆENJE ŠABLONA
Kreiranje radne knjige , Kreiranje i dodeljivanje šablona , Saradnja radnih knjiga i foldera , Kreiranje radnog prostora , Prilagođavanje tulbarova , Prilagođavanje menija , Dodavanje formata datuma
8. IZDVAJANJE I GRUPISANJE PODATAKA
Grupisanje , Izdvajanje , Konsolidovanje podataka , Kreiranje linka do izvornih podataka , Trodimenzionalne reference , Pivot tabele i Pivot grafikoni , Goal Seek What-If analize , Provera podataka
9. IMPROT EXPORT I DELJENJE PODATAKA
Importovanje podataka , Aktiviranje Web upita , Korišćenje XML-a u Excel-u , Pristupanje podacima Dodeljivanje lozinke fajlu , Deljenje radnih knjiga , Zaštita radnih listova i ćelija , Pronalaženje izmena ,Web diskusije
10. RAD SA LISTAMA
Korišćenje formulara podataka , Sortiranje podataka , Dodeljivanje filtera podataka , Napredne opcije filtriranja , Korišćenje podsumiranja
11. RAD SA FUNKCIJAMA I FORMULAMA
Insert ,Function dugme , Revizija formule , Korišćenje osnovnih funkcija , Operatori za poređenje , Kontrola radnih listova
12. KORIŠĆENJE NOVIH FUNKCIJA
Argumenti funkcije , Lookup funkcija , Finansijske funkcije , Izračunavanje datuma , Logičke funkcije , Uslovno formatiranje , Kreiranje posebnih formata
13. RAD SA MAKROIMA
Kreiranje makroa , Ispravljanje makroa , Aktiviranje makroa
14. KREIRANJE I MODIFIKOVANJE GRAFIKONA
Kreiranje grafikona , Modifikovanje grafikona , Kreiranje i modifikovanje grafika

V Relacione baze podataka
Na ovom kursu ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Access-a 2003. Početne lekcije obuhvataju osnovne tehnike rada, kao što su kreiranje baze, formulara za unos podataka i izveštaja. Zatim slede lekcije koje su posvećene pronalaženju podataka, definisanju upita, prenosu podataka iz drugih aplikacija i Web-a itd.
Spisak Tema:
1. UVOD U BAZE PODATAKA
Svrha baze podataka , Koraci za planiranje baze , Planiranje baze podataka , Određivanje strukture tabele
2. RAD SA ACCESS-OM
Pregled Access okvira , Izbor predmeta , Kreiranje baze podataka , Prazne baze podataka
3. RAD SA IZVEŠTAJIMA
Tabele i izveštaji , Unos izveštaja preko liste , Unos izveštaja preko formulara , Pronalaženje izveštaja , Dodeljivanje i uklanjanje filtera , Sortiranje izveštaja , Brisanje izveštaja iz tabele
4. RAD SA TABELAMA
Korišćenje Table Wizard-a , Prebacivanje Object View opcija , Korišćenje više tipova podataka , Input Mask Wizard , Lookup Wizard , Podešavanje primarnih ključeva
5. RAD SA FORMULARIMA
Korišćenje Form Wizard-a , Korišćenje kontrola , Formatiranje formulara , Ubacivanje grafika , Korišćenje ,AutoForm opcije
6. DEFINISANJE RELACIJA
Pregled relacija tabela Relacija "jedan na više" , Relacija "jedan na jedan" , Relacija "više na više" , Forsiranje referentnog integriteta , Obnavljanje kaskada
7. KREIRANJE I MODIFIKOVANJE TABELA
Kreiranje i modifikovanje , Data Validation Custom Input Masks , Optimiziranje Data Type funkcije , Prikazivanje relacionih izveštaja , Povezivanje postojećih podataka
8. KREIRANJE I MODIFIKOVANJE FORMULARA
Kreiranje u Design View režimu , Modifikovanje karakteristika formulara , Kreiranje podformulara , Kreiranje kontrolne table , Podešavanja i modifikacije
9. UVOD U UPITE
Upiti za biranje više tabela , Modifikovanje karakteristika upita , Određivanje kriterijuma za više polja , Zajedničke karakteristike , Dodeljivanje filtera , Optimiziranje upita
10. TIPOVI UPITA
Tipovi upita , Kreiranje , Parametar upita , Tipovi Action upita , Kreiranje upita (Append) , Kreiranje upita (Delete) , Kreiranje Totals upita , Agregatne funkcije u upitima
11. KREIRANJE IZVEŠTAJA
Korišćenje Report Wizard-a , Design View opcija , Kreiranje izveštaja iz upita , Pregledanje i štampanje izveštaja , Korišćenje kontrola kalkulacija , Korišćenje više sekcija , Sortiranje i grupisanje podataka ,Dodavanje kontrola podizveštaja
12. INTEGRACIJA SA DRUGIM APLIKACIJAMA
Integracija , Eksportovanje tabela , Odvlačenje i ispuštanje
13. ACCESS-OVE OPERACIJE NA WEB-U
Korišćenje Page Wizard-a , Kreiranje Pivot grafikona , Čuvanje Web stranice , Kreiranje hajperlinkova
14. KORIŠĆENJE ACCESS-OVIH ALATKI
Importovanje XML dokumenata , Eksportovanje XML dokumenata , Sabijanje i popravka baze , Repliciranje baze podataka , Enkriptovanje i dekriptovanje , Dodeljivanje lozinke , User-Level Security Wizard
15. KREIRANJE APLIKACIJA
Kreiranje Access-ovih modula , Deljena baza podataka , Kreiranje MDE fajla

VI Izrade prezentacija
PowerPoint 2003 vam omogućava da lako i brzo kreirate atraktivne prezentacije. Na ovom kursu ćete naučiti kako se kreiraju slajdovi, unose tekstovi i ilustracije. Pored toga, lekcije obuhvataju i napredne tehnike kao što su primena šablona, zvučnih i vizuelnih efekata, unos tabela i grafikona.
Konačno, u završnim lekcijama ćete naučiti kako se planira i realizuje profesionalna prezentacija.
Spisak Tema :
1. PREGLED
Pregled okvira , Navigacija kroz poglede , Task panel
2. OSNOVE PREZENTACIJE
Prilagođavanje teksta , Korišćenje šablona , AutoContent Wizard , Izmena teksta , Pokretanje i premeštanje stavki , Skupljanje i proširivanje prikaza , Kreiranje prezentacije , Opcija Word Outline
3. GRAFIKA I MULTIMEDIJA
Pristup Online galeriji , Dodavanje slike , Promena veličine objekta , Dodavanje zvuka , Dodavanje filmova , Dodavanje WordArt-a , Slide Master
4. PREGLED I KOLABORACIJA
Provera pravopisa , Bezbednost , Podešavanje kružnog pregleda , Dodavanje i brisanje slajdova , Online emitovanje , Čuvanje prezentacija
5. POBOLJŠAVANJE PREZENTACIJE
Kreiranje tabele u PowerPoint-u , Ugrađivanje tabele iz Word-a , Znaci za nabrajanje , Napredne funkcije tabele
6. FORMAT I LAYOUT
Funkcija Auto Layout , Ubacivanje Excel-ovog grafikona , Izrada grafikona i dijagrama , Kopiranje slajda , Izmena formata Tab-ova , Korišćenje Format Painter-a
7. CRTANJE
Dodavanje oblika , Popunjavanje i rotiranje objekta , Poravnanje i crtanje , Tekst i drugi oblici , Podešavanje boje i kontrasta , Položaj i poredak , Kreiranje novih crteža
8. AUTOMATIZACIJA I SADRŽAJI
Dodavanje hajperlinkova , Akciona dugmad , Sadržaj i zbirni slajdovi , Kreiranje beleški , Utvrđivanje tajminga za probu prezentacije , Podešavanje Slide Show-a , Daljinsko emitovanje
9. RAZVIJANJE NAŠEG STILA
Izaberite svoju publiku , Veština prezentacije , Korišćenje adekvatne opreme
10. NAPRAVITE POBOLJŠANJA
Rad sa fontovima , Izmena pozadine , Dodavanje novih slajdova , Dodavanje multimedije , Dodavanje prelaznih efekata , Dodavanje Custom Show-a
11. SASTAVLJANJE CELINE
Sve je u tajmingu , Kreiranje priručnika , Publikovanje Web stranice

VII Osnove Interneta
Kurs Interneta-a je namenjen svima koji se prvi put susreću sa globalnom računarskom mrežom. Koristeći ovaj kurs korisnik se kroz jedanaest poglavlja upoznaje sa svim aspektima upotrebe Interneta i njegovih prednosti.
Budući da većina novih korisnika kućnih računara želi da korsiti Internet, ideja sa kojom smo krenuli u realizaciju ovog kursa je bila ta da se ovakvi korisnici na lak način upoznaju sa Internetom.
Spisak Tema :
1.Pre nego što počnemo sa radom
Šta je Internet? , Šta je WWW (World Wide Web)? , Šta su WEB Browser-i? , Šta je elektronska pošta (email)? , Šta su instant poruke?
2.Povezivanje
Čarobnjak nove konekcije, Vatreni zid (Firewall), Radno okruženje, Paleta sa standardnim dugmićima, Adresna linija, Paleta sa linkovima, Explorer paneli, Statusna linija
3.Pretraživanje Interneta
Početna stranica, Otvaranje Web stranice, Prekidanje i ponovo učitavanje strane, Funkcija History, Mogućnosti History funkcije, Pomoć u pretraživanju, Dodavanje omiljene lokacije, Organizovanje omiljenih lokacija, Uvoz liste omiljenih lokacija, Prilagođavanje palete sa linkovima, Štampanje Web stranice, Traženje pomoći, Stranica za Update Internet Explorer-a
4.Preuzimanje (Download) dokumenata
Čuvanje Web stranica, Preuzimanje slika, Preuzimanje programa i dokumenata
5.Offline pretraživanje
Dozvoljavanje, Offline pretraživanja, Pregled sačuvanih stranica, Sinhronizacija Offline stranica
6.Internet privatnost i sigurnost
Strategija za privatnost i sigurnost, Sigurnosna podešavanja, Kako povećati privatnost, Kolačići (Cookies), Privremeni Internet dokumenti, Savetnik za sadržaj stranica
7.Prilagođavanje Internet Explorer-a
Prilagođavanje paleta sa alatkama, Tab surfovanje, Promena ljuske pretraživača
8.E-Mail sa Outlook Express-om
Tipovi E-mail naloga, Kreiranje E-mail naloga, Radna površina Outlook Express-a, Kreiranje email poruka, Potpisi (Signatures), Adresar, Prijem i slanje poruka, Dodavanje dokumenata uz poruku, Pregled i odgovaranje na poruku, Brisanje poruka
9.Konferencijske grupe
Kreiranje naloga, Povezivanje na konferencijsku grupu, Uklanjanje konferencijske grupe, Čitanje poruka, Odgovaranje na poruku, Postavljanje poruka
10.Instant poruke sa MSN Messenger-?m
Windows Messenger, Kreiranje .NET naloga, MSN Messenger konekcija, Dodavanje kontakata, Razmenjivanje Instant poruka, Razmena dokumenata, Status Online, Prilagođavanje MSN Messenger-a
11.Yu Internet
Zanimljive stranice

Karakteristike proizvoda: Računarski Kurs - Ecdl Paket
  • Ecdl Paket
  • Komplet obuhvata 7 priručnika i 7 multimedijalnih kurseva
  • ecdL#1 Osnove računarske tehnologije / PC računari
  • ecdL#2 Korišćenje računara / Windows XP
  • ecdL#3 Pisanje i obrada teksta / Word 2003.
  • ecdL#4 Izrada tabličnih proračuna / Excel 2003.
  • ecdL#5 Relacione baze podataka / Access 2003.
  • ecdL#6 Izrada prezentacija / Powerpoint 2003.
  • ecdL#7 Osnove Interneta / WWW i E-mail

* Sve Za Kuću doo nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda. Pored toga, ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.

** Sve cene, prikazane na sajtu svezakucu.rs su sa uračunatim popustima i PDV-om.

Pogledajte ostale proizvode iz kategorije: Računari za početnike
Uvoznik Proizvođač Zemlja Porekla
Anima D.O.O. Anima Srbija
Deklaracija proizvoda