Medisana SAC budilnik sa lampom i radiom

Kliknite na sliku da je uvelicate! Kliknite na sliku da je uvelicate! Kliknite na sliku da je uvelicate! Kliknite na sliku da je uvelicate! Medisana SAC budilnik sa lampom i radiom
kliknite na slike za uvećani prikaz
Akcija, Sniženje, Novo ili Popust Kupon
Proizvođač: Medisana
Postavi Na:
Pitanja Štampaj
Ocena:
Ocena Posetilacca Broj ocena: 53
Proizvod nemamo na lageru.

Poslednja cena bila je: 7443 din

Trenutno nemamo informaciju kada će i da li će ponovo biti dostupan. Aktuelnu ponudu iz ove kategorije pogledajte na:

Digitalni stoni satovi i meteorloške stanice

Karakteristike proizvoda: Medisana SAC budilnik sa lampom i radiom

 • Medisana SAC budilnik sa lampom i radiom
 • Napon napajanja: 220 V
 • Snaga: 14,4 W
 • Digitalni FM radio sa RDS
 • Veliki LCD displej
 • 8 zvukova prirode ili tihi alrm
 • Postepeno povecanje jacine svetlosti u toku 30 min (za budjenje)
 • Crveno, zeleno i plavo osvetljenje
 • Preciznost: +/- 6 sekundi dnevno‚ ako R.S.D. sistem nije dostupan
 • Jacina svetla: 400 lux (na razdaljini od oko 40 cm od uređaja)
 • Automatsko podesavanje vremena
 • Dimenzije: 19 x 13 x 25,5 cm
 • Tezina: oko 770 g
 • Duzina kabla: 2 m
 • Sertifikat: CE 0473
 • Svetlo
 • Displej
 • Taster za podešavanje jačine svetla
 • Ligh taster za uključivanje / isključivanje svetla
 • Relax taster za podešavanje boje svetla
 • Zizz taster za podešavanje kratkotrajnog alarma
 • Demo / Snooze (dremanje) / Quick check taster
 • Off taster za isključivanje alarma
 • Alarm taster za uključivanje alarma
 • >I taster za podešavanja unapred
 • Set taster za izbor i potvrđivanje izabrane opcije
 • I< taster za podešavanja unazad
 • Dimmer taster za podešavanje svetla na displeju
 • Sound / Radio taster za podešavanje radio stanica i zvukova prirode
 • Podešavanje volumena
 • Garancija 3 godine

Opis proizvoda: Medisana SAC budilnik sa lampom i radiom

Svetlosni budilnik sa alarmom i radio SAC sa 6 razlicitih boja svetlosti (postepeno povecanje jacine svetlosti) i 8 zvukova prirode ili FM radiom za budjenje.KOMPLET se sastoji od: Aparata, torbice za čuvanje i uputstva za upotrebu.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Pre nego što povežete uređaj na izvor napajanja, budite sigurni da je voltaža napajanja, istaknuta na pločici sa specifikacijama, odgovarajuća za izvor struje.

Koristite uređaj samo za njegovu osnovnu namenu i na način koji je opisan u uputstvu za upotrebu.
U slučaju pogrešne upotrebe sva prava po osnovu garancije će biti nevažeća.
Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu
Nemojte koristiti uređaj ukoliko on ne radi ispravno, ako je došlo do pada, kontakta sa vodom, ili oštećenja
Nikada ne dodirujte aparat koji je došao u dodir sa vodom. Što brže isključite aparat iz električne utičnice.
Ne smete nastaviti sa korišćenjem uređaja ukoliko su strujni kabl ili adapter oštećeni.
Ne koristite uređaj u blizini elektro-magnetnih predajnika visoke frekvencije, jer mogu dovesti do oštećenja funkcija uređaja.
Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom svetlu.
Zaštitite uređaj od vlage.
Nikada ne smete potapati uređaj, strujni kabl ili adapter u vodu niti ih držati ispod tekuće vode.
Rukujte adapterom za struju samo ako su Vam ruke suve.
Nemojte postavljati kabl u blizini izvora toplote, i ne povlačiti ga preko oštrih ivica.
Nikada ne nosite, ne povlačite i ne okrećite uređaj držeći ga za kabl, i ne dozvolite da se kabl upetlja.
Zaštitite uređaj od potresa i udaraca.
Ukoliko dođe do kvara ne pokušavajte sami da popravite uređaj. Popravke može obavljati samo ovlašćeni servis.
Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu dok se koristi, da bi osigurali da se ne može prevrnuti ili pasti.

UPOTREBA

Spisak delova pakovanja : Pre svega proverite da li je uređaj kompletan i da nije oštećen na bilo koji način. Ukoliko sumnjate u ispravnost, ne koristite aparat. Pošaljite ga u ovlašćeni servis. Sledeći delovi su deo standardnog pakovanja: 1 MEDISANA budilnik sa lampom i radiom SAC, 1 uputstvo za upotrebu Ambalaža se može ponovo koristiti ili reciklirati. Molimo Vas da pravilno odložite svaku ambalažu koja nije potrebna. Ukoliko uočite bilo kakvo transportno oštećenje prilikom otpakivanja, odmah kontaktirajte prodavca.

UPOZORENJE: Budite sigurni da se PVC pakovanje nalazi van domašaja dece! Može dovesti do gušenja!

Postavljanje i podešavanje

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu dok se koristi, da biste osigurali da se ne može prevrnuti ili pasti.
Postavite uređaj na približno 40-50 cm od glave, na primer, na noćni stolčić.
Povežite uređaj sa izvorom napajanja.

OBAVEŠTENJE

Vaš MEDISANA budilnik sa lampom i radiom SAC poseduje RDS (sistem prenosa podataka putem radio talasa). Uređaj prima informacije o vremenu putem RDS signala. Ukoliko ne postoji prijem RDS signala, vreme neće biti automatski podešeno. Skraćeni naziv radio stanice je ispisan slovima. Ukoliko radio stanica ne emituje digitalni potpis, biće prikazana samo digitalna frekvencija.

Vreme (12:00) na ekranu (2) počinje da treperi, RDS ikonica i natpis TIME SETTING će se pojaviti na ekranu kada se vreme automatski podešava. Nakon nekoliko minuta, tačno vreme je prihvaćeno i prikazano na ekranu. Tekst SET SUCCESS će se kretati preko donjeg dela ekrana. Ukoliko radio signal od RDS predajnika nema prijem, RDS ikonica će nestati posle približno 60 sekundi i tekst SET FAIL će se pojaviti. U tom slučaju možete podesiti vreme ručno korišćenjem tastera SET (11) i tastera >| (10) i |< (12).

Funkcije tastera

Manuelno podešavanje vremena i alarma
Pritisnite SET taster (11) i držite oko 3 sekunde; vreme na ekranu (2) će treperiti svakih 0,5 sekunde. Sada možete podesiti vreme ručno.
Pritisnite taster (10) >| ili (12) |<. Pritisnite SET taster (11) još jednom da potvrdite podešeno vreme i dolazite do podešavanja za alarm 1 (AL1) / alarm 2 (AL2) / Zizz (kratkotrajni alarm).
Koristite tastere (10) >| i (12) |< za odabir alarma koji želite i potvrdite izbor pritiskom na taster SET (11) (na primer AL1). Podesite vreme alarma pritiskom na tastere (10) >| ili (12) |<. Dok podešavate alarm, AL1 ikonica i vreme alarma će zatreperiti svakih pola sekunde. Potvrdite vreme alarma pritiskom na taster SET (11). Odmah zatim će se pojaviti opcioni meni. Ikonica za radio (FM) ili za zvuk prirode će se pojaviti na ekranu. Koristite tastere (10) >| ili (12) |< za izbor između radia (FM) ili internog zvuka (SOUND) i ponovo potvrdite izbor pritiskom na taster SET(11).
Ukoliko ste izabrali radio (FM) možete koristiti tastere (10) >| ili (12) |< za izbor radio stanice koju biste želeli da Vas probudi. Još jednom, potvrdite izbor pritiskom na taster SET(11)
Ukoliko ste izabrali zvuke prirode možete, koristeći tastere (10) >| ili (12) |< birati između osam različitih zvukova iz prirode gde se kratko i jasno čuje zvuk i piktogram će se pojaviti na ekranu. Još jednom, potvrdite izbor pritiskom na taster SET(11).
Zatim sledi podešavanje jačine zvuka. Na ekranu (2) cifre ispod ikonice označavaju podešenu jačinu zvuka. Koristeći tastere (10) >| ili (12) |< podesite željenu jačinu zvuka. Još jednom, potvrdite izbor pritiskom na taster SET(11). Sada možete podesiti osvetljenje. Na ektanu cifre ispod ikonice označavaju podešeni nivo osvetljenja. Možete koristiti tastere (10) >| ili (12) |< da podesite željeni nivo osvetljenja. Još jednom, potvrdite izbor pritiskom na taster SET(11). Ukoliko Vam je potrebno samo svetlo ili samo zvuk, podesite vrednost onog drugog na 0. Ako ne pritisnete ni jedan taster 10 sekundi u toku podešavanja, sva podešavanja će automatski biti poništena. Nakon što ste Vaša podešavanja snimili, morate ponovo pritisnuti tastere Zizz (6) i Alarm (9) da biste aktivirali te funkcije. Ponovite isti postupak da biste podesili Alarm 2 (AL2) ili Zizz (kratkotrajni alarm). Ako je alarm aktiviran, tasteri za Radio (14), Svetlo (4) ili Relax (5) se ne mogu koristiti.

Taster Sound/Radio (14)
Ukoliko pritisnete taster Sound/Radio (14) jednom, ikonica za zvuk će se pojaviti, takođe i signal koji se emituje će zatreperiti. Koristite tastere (10) >| ili (12) |< da podesite zvuk po vašem izboru. Koristite tastere (15) ▼ ili ▲ da biste podesili jačinu zvuka.
Ukoliko pritisnete taster Sound/Radio (14) drugi put, ikonica Radio (FM) se pojavljuje, signal koji se emituje će zatreperiti. Koristite tastere (10) >| ili (12) |< da odaberete radio stanicu. Koristite tastere (15) ▼ ili ▲ da biste podesili jačinu zvuka. Da biste isključili radio pritisnite taster Sound/Radio (14) treći put ili taster Off (8).

Taster Dimmer (13) za prigušivanje svetla
Ako pritisnete taster Dimmer (13) displej će se uključiti i promeniće boju od jarko zelene – svetlo zelene – jarko žute – svetlo žute – isključeno. Da biste izabrali željenu boju i jačinu svetlosti pritisnite taster Dimmer (13).

Taster Relax (5)
Taster Relax (5) Vam omogućava izbor između različitih opcija podešavanja svetla. Ako jednom pritisnete taster Relax (5) dobićete opciju za opuštanje A (relax A), u kojoj se boja svetla menja svakih 8 sekundi: crveno, plavo, zeleno i njihove mešavine će biti prikazani redom (relax 1 – 7)
Ako drugi put pritisnete taster Relax (5) dobićete opciju za opuštanje C (relax C) u kojoj se boje menjaju automatski u zavisnosti od doba dana.
0:00 – 4:00 pre podne -> relax 5 = plavo – zeleno
4:00 – 8:00 pre podne -> relax 1 = samo crveno
8:00 – 12:00 pre podne -> relax 4 = crveno – plavo
12:00 – 16:00 posle podne-> relax 2 = samo plavo
16:00 – 20:00 posle podne-> relax 6 = zeleno – crveno
20:00 – 24:00 posle podne-> relax 3 = samo zeleno
Ako pritisnete taster Relax (5) više puta doći ćete do opcije za biranje boje svetla: Opcija 1 (relax 1) = samo crveno, opcija 2 (relax 2) = samo plavo, opcija 3 (relax 3) = samo zeleno, opcija 4 (relax 4) = crveno – plavo, opcija 5 (relax 5) = plavo – zeleno, opcija 6 (relax 6) = zeleno – crveno, opcija 7 (relax 7) = crveno – plavo – zeleno. Ako pritisnete taster Relax (5) deseti put izlazite iz opcije za podešavanje ove funkcije. Možete pritisnuti i dugme Off (8) u bilo kom trenutku da biste izašli iz ove funkcije.


Taster Light (4)
Pritiskom na taster Light (4) svetlo (1) i ikonica će se pojaviti na displeju (2). Umesto vremena na displeju će biti prikazani brojevi koji označavaju nivo osvetljenosti (0 – 20). Nivo osvetljenosti povećava se od 0 – 20. Pritisnite tasteri (3) ▼ ili ▲ da biste podesili željeni nivo osvetljenosti.
Ako pritisnete taster Light (4) drugi put, svetlo će se postepeno smanjivati od postavljanog nivoa sve do 0 i ikonica će nestati. Za čitanje preporučujemo nivo jačine 20. Možete pritisnuti dugme Off (8) u bilo kom trenutku da biste izašli iz ove funkcije.

Taster Alarm (9)
Pritiskom na taster Alarm (9) možete aktivirati alarm 1 i / ili alarm 2. Ako pritisnete taster Alarm (9) jednom izabraćete alarm 1 i na displeju će biti prikazana ikonica AL1. Ako pritisnete taster Alarm (9) još jednom izabraćete alarm 2 i na displeju će biti prikazana ikonica AL2. Ako pritisnete taster Alarm (9) treći put i alarm 1 i alarm 2 će se uključiti i na displeju će biti prikazane ikonice AL1 i AL2. Na displeju će biti prikazano vreme alarma. Ako su oba alarma uključena, vreme na displeju će prikazati vreme koje je najbliže trenutnom vremenu. Ako pritisnete taster Alarm (9) četvrti put alarm će se isključiti.
Prilikom podešavanja alarma, takođe ste izabrali i radio stanicu ili zvukove prirode, nivo i intenzitet osvetljenja kao i jačinu zvuka. 30 minuta pre uključivanja alarma, svetlo polako počinje da se prilagođava izabranoj opciji. Jačina zvuka će se polako pojačavati od momenta uključivanja alarma dok ne dostigne izabrani nivo u roku od približno 60 sekundi. Regularni alarm će se uključiti samo ako je vreme između podešavanja i uključivanja alarma duže od 30 minuta. Ako je vreme između podešavanja i uključivanja alarma kraće od 30 minuta funkcija alarma će započeti 60 sekundi pre podešenog vremena.

Taster Off (8)
Ako ste uključili alarm, ali se probudite pre nego što se alarm uključi možete pritisnuti taster Off (8) da biste isključili alarm. Funkcija alarma će ostati zapamćena za sledeći dan. Ako ne pritisnete taster Off (8), na primer ako ste se probudili pre nego što se alarm uključio ali ste zaboravili da pritisnete taster Off (8) funkcija alarma će se automatski isključiti za približino 30 minuta.
Taster Off (8) možete koristiti da isključite bilo koju aktiviranu funkciju.

Taster Zizz (6)
Ako odlučite da napravite kratku pauzu ili da malo odremate, možete podesiti kratkotrajni alarm. Pritisnite taster Zizz (6) i na displeju (2) će biti prikazana ikona Zizz. Ako jednom pritisnete taster Zizz (6), alarm će se uključiti za 15 minuta. Najduže vreme koje se može podesiti koristeći taster Zizz (6) je 90 minuta. Pritiskom na taster Set (11) potvrdićete Vaš izbor, a istovremeno će se uključiti i alarm i počeće odbrojavanje. U funkciji Zizz alarma, podešavanje zvuka je unapred utvrđeno. Ako želite da promenite zvuk pritisnite taster Set (11) (pogledajte u delu o manuelnom podešavanju vremena i alarma).

Taster Demo / Snooze / Quick check (7)
Ako ne koristite funkciju alarma, tj. ako taster Alarm (9) nije aktiviran, taster (7) može se koristiti za demo funkciju. Pritisnite taster Demo (7). Svetlo će se pojačavati u intervalima od 5 sekundi (prikazuje sve nivoe jačine svetla od 0 do 20). Nakon toga čuju se zvukovi prirode. Ceo demo proces traje približino jedan minut.
Ako je alarm podešen, ali nije aktivan, taster (7) možete koristiti da biste proverili kako je podešen alarm. Pritisnite taster Quick check (7) i unete vrednosti će biti prikazane na displeju. Ponovo pritisnite taster Quick check (7) da biste izašli iz funkcije Quick check.
Ako se alarm uključio, odbrojavanje je započelo, ali maksimalni nivo jačine svetla još nije dostignut možete koristiti taster Snooze da biste odložili buđenje. Pritisnite taster Snooze (7) tokom 30 minuta i pre zadatog vremena, funkcija za buđenje (uključujući svetlo i zvuk) će se zaustaviti do zadatog vremena. U tom slučaju potrebno je samo 1 minut da svetlo i zvuk dostignu zadati nivo jačine. Ako pritisnete taster Snooze (7) u periodu od 30 minuta nakon zadatog vremena, uređaj će početi sa buđenjem za 5 minuta, i ponavljati zadatu funkciju u narednih 30 minuta. Svakim pritiskom na taster Snooze (7) zaustavljate funkciju buđenja na 5 minuta. Maksimalno možete produžiti vreme buđenja za 30 minuta.

Reset funkcija

Ako se desi da uređaj ne radi kako treba, izvucite kabl za struju, sačekajte 10 sekundi i zatim ga ponovo uključite u struju. Ponovo podesite funkciju za vreme i sve ostale funkcije kao što je opisano u uputstvu za upotrebu.
Napomena
Uređaj nema bateriju za čuvanje podataka, jednom kada isključite uređaj iz struje, uređaj se vraća na originalna podešavanja. Sve funkcije osim Alarma i Zizz funkcije moraju se ponovo podesiti.
Ako ne možete da dobijete radio signal putem R.S.D. (sistem prenosa podataka putem radio talasa), vreme morate podesiti ručno. Ako vreme podešavate ručno, vreme može varirati +/- 6 sekundi dnevno.

Čišćenje i održavanje

Redovno čistite uređaj od prašine koristeći antistatičku krpu. Možete korisititi i blago navlaženu krpu.
Ne koristite jake deterdžente i abrazivna sredstva.
Odlaganje
Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) bacati na za to predviđenim mestima. Pre nego što bacite uređaj, izvadite baterije. Baterije ne bacajte sa smećem iz domaćinstva, već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Pogledajte ostale proizvode iz kategorije: Digitalni stoni satovi i meteorloške stanice

Reklamacije, Zamena Proizvoda i Povraćaj Novca, Saobraznost (Garancija)

Reklamacije: U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom jer ne odgovara karakteristikama i opisu proizvoda sa ove stranice, smatrate da je proizvod neispravan ili da proizvod nije ispunio vaša očekivanja, imate pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda. Proizvod koji reklamirate mora sadržati sve pripadajuće elemente: proizvod, kompletnu dokumentaciju, originalno pakovanje, zaštitne elemente...Proizvod mora biti očišćen od tragova korišćenja i bez fizičkih oštećenja. Sve Za Kuću d.o.o. ne preuzima odgovornost za fizički oštećene proizvode ili proizvode koji su oštećeni nenamenskim korišćenjem. Detalje o načinu vraćanja proizvoda i ostalim pravima i obavezama možete pronaći na poleđini računa. Budite sigurni da ćemo sve opravdane reklamacije prihvatiti i u zavisnosti od Vaših zahteva vratiti novac, zameniti ili popraviti proizvod. Prijave reklamacija kao i detaljne informacije o pravima i obavezama kupca ili prodavca možete pronaći na: Prijava Reklamacija | Zakon O Zaštiti Potrošača | Prava i Obaveze |

Saobraznost (Garancija): Ukoliko u karakteristikama ili opisu proizvoda nije drugačije navedeno garancija (saobraznost) važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava Prodavca

Naručivanje telefonom

Ukoliko iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da naparvite narudžbenicu na regularan način preko sajta koristeći dugme "Dodaj u korpu", možete to učiniti i telefonom na sledeći način:
 1. Pozovite broj 011/30-47-098, 011/30-47-821 ili 062/217-224 (radnim danima od 09 do 17 i subotom od 09-15 časova)
 2. Poželjno je da imate email adresu! Na e-mail adresu šaljemo poruke o promenama statusa narudžbenice.
 3. Izdiktirajte operateru šifru proizvoda - šifra ovog proizvoda je: 10482
 4. Operater će zapisati vaše podatke: ime, adresu isporuke, kontakt telefon i napraviti narudžbenicu.
 5. Nije moguće napraviti narudžbenicu ukoliko na ovoj stranici piše da je ARTIKAL RASPRODAT!
 6. Ukoliko naručujete na firmu potrebno je da izdiktirate i PIB broj firme
Kada operater napravi narudžbenicu informacije će biti poslate na Vašu email adresu. U poruci su navedeni svi detalji i informacije vezane za vašu narudžbenicu. U zavisnosti od izabranog načina plaćanja (pouzećem, uplatnicom, e-bankingom, karticom...) kreće proces pripreme i slanja pošiljke. Kada predamo pošiljku kurirskoj službi, šaljemo Vam obaveštenje na e-mail adresu sa informacijom da je pošiljka poslata i da je možete sutradan očekivati na adresi isporuke. Uz pošiljku dobijate račun i garantni list / izjavu o saobraznosti.

Molimo vas da ovaj telefon koristite za pravljenje telefonske narudžbenice, a ne za postavljanje tehničkih pitanja u vezi sa proizvodom. Operateri, zbog velikog broja artikala, nisu osposobljeni da vam daju tehničke informacije o proizvodima. Za tu svrhu molimo vas da nam pošaljete email poruku sa dodatnim pitanjima čiji link se nalazi ispod slike proizvoda na ovoj stranici. Email će biti prosleđen editoru ili autoru kategorije iz koje je proizvod, koji će Vam dati precizne podatke o proizvodu.

SMS Naručivanje

Da biste napravili narudžbenicu SMS porukom potrebno je da na broj 062 217 224 pošaljete:
 • Sifra 10482, kolicina (za 1 komad kucate 1, za 3 komada 3), Ime i prezime, Adresu isporuke, Poštanski broj, Grad, Kontakt telefon, e-mail adresu (e-mail adresa nije obavezna)
 • Primer: Sifra 10482, 2, Pavle Milosevic, Obalska 18, 11000, Beograd, 063123123, pavmi@szk.com
 • Broj 062 217 224 koristite isključivo za pravljenje SMS narudžbenica. Na pozive ili pitanja poslata na ovaj broj telefona niko neće odgovarati.
 • Za uspešno kreiranje narudžbenice, neophodno je da pošaljete sve tražene podatke.
 • Potvrdu sa brojem narudžbenice dobićete SMS porukom, radnim danom od 09 do 17 h.
 • Narudžbenice kreirane SMS porukom plaćate kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Ukoliko naručujete na firmu ili želite drugi način plaćanje koristite klasične načine naručivanja.
Paviljon Gazebo 3x3 Akcija
Bastenska Garnitura 4 Stolice i Sto Cristobal Akcija
Lenjivac na naduvavanje Akcija
Lazy Bag fotelje Akcija
Elektronski Sef Sa Dodatkom 2 KljuÄŤa Akcija 3999 dinara
Komplet Od 3 Kofera Za Putovanje Akcija
Skolski rancevi i skolske torbe Akcija
Intex Krevetac Na Naduvavanje Akcija