Jonizator IAC 1000 PRO - SINGER

Kliknite na sliku da je uvelicate! Jonizator IAC 1000 PRO - SINGER
kliknite na slike za uvećani prikaz
Akcija, Sniženje, Novo ili Popust Kupon
Proizvođač: SINGER
Postavi Na:
Pitanja Štampaj
Ocena:
Ocena Posetilacca Broj ocena: 141
Proizvod nemamo na lageru.

Poslednja cena bila je: 19990 din

Trenutno nemamo informaciju kada će i da li će ponovo biti dostupan. Aktuelnu ponudu iz ove kategorije pogledajte na:

Jonizatori

Karakteristike proizvoda: Jonizator IAC 1000 PRO - SINGER

 • Jonizator IAC 1000 PRO - SINGER
 • Snaga 12 W
 • Tri čelična kolektora
 • Jednostavna upotreba
 • Zaustavlja dim, polen, alergente, mirise i bakterije na kolektorima da bi ispustio prečišćeni vazduh nazad u prostoriju
 • Stabilno postolje
 • Ergonomičan dizajnJednostavno čišćenje – nema promene filtera!
 • Jednostavno je izvući kolektore i obrisati ih vlažnom krpom
 • Ekonomičan, vrlo mala potrošnja električne energije
 • Za prostorije do 60 m²
 • Inovativna tehnologija, bez motora i buke Pomoću statičke tehnologije proizvodi negativno naelektrisane jone
 • Dim i prašina u vazduhu zakačena negativno naelektrisanim jonima padaju na pod
 • Bez filtera i održavanja
 • Izdvojeni i promenljivi kolektor omogućava brzo i lako čišćenje
 • Proizvodnja negativno naelektrisanih jona dostiže 3.000.000 nnj/cm3 što je 15-20 puta više nego kod tradicionalnih jonizatora
 • Obezbeđeno uputstvo za upotrebu

Opis proizvoda: Jonizator IAC 1000 PRO - SINGER

Jonizator vazduha je elektronski aparat koji se preventivno preporučuje u svim stambenim i poslovnim prostorijama, jer generisanjem i emitovanjem negativnih jona kompenzira zamarajući uticaj viška pozitivnih jona od rada mnoštva električnih aparata u domaćinstvu, personalnih kompjutera, klima uređaja i industrijskih mašina, postižući relaksirajuću mikroklimu kakva se sreće u prirodi pored reka i vodopada, u šumama i na planinama, posle jakih grmljavina i obilnih pljuskova. Ovakav mikroklimatski bioinženjering ima blagotvorni značaj za podizanje globalnog zdravstvenog nivoa ljudi.

Jonizatori prečišćavaju i vazduh kroz električnu neutralizaciju krupnih pozitivnih aerojona prašine, duvanskog dima, neprijatnih mirisa, polena i drugih alergena - čime se smanjuje njihov stresogeni uticaj na organizam. Osim toga, jonizatori efikasno čiste vazduh od bakterija i virusa.

Jonizator IAC 1000 PRO - SINGER je nova generacija jonizatora vazduha koja stvara osvežavajući protok negativnih jona. Preporučuje se u dnevnim i spavaćim sobama, restoranima, kancelarijama, čitaonicama, kompjuterskim i drugim učionicama, i drugim zatvorenim prostorijama. Ne zahteva filter pošto ima ugrađene kolektorske panele za sakupljanje pozitivno naelektrisanih atmosferskih čestica polutanata, dok proizvedena umerena dozvoljena količina ozona oksidacijom ubija bakterije i viruse u vazduhu.

Teorijske osnove


Višedecenijska sistematska istraživanja ukazala su da joni u vazduhu (koncentracije ~ 103-104 cm-3) suštinski utiču na bihevioralne efekte (svežina/zamor, opuštenost/razdražljivost), a na duge staze i na zdravlje ljudi: pri tome je pokazano da negativni aerojoni deluju anabolički (dovodeći do opuštanja, i time poboljšavajući zdravstveno stanje organizma), dok pozitivni aerojoni deluju katabolički (dovodeći konačno do zamora, a na duže staze i do pojave bolesti).

Pokazalo se da aparati u domaćinstvu, personalni kompjuteri, klima uredjaji i industrijske mašine generišu višak pozitivnih aerojona, što dovodi do ubrzanog zamora ljudi u njihovoj blizini. Zato su napravljeni minijaturni jonizatori (generatori negativnih jona), koji u svojoj blizini podižu koncentraciju negativnih jona u vazduhu i do 105 cm-3, uspostavljajući mikroklimu kakva se sreće u prirodi pored reka i vodopada, u šumama i na planinama, posle jakih grmljavina i obilnih pljuskova. Ovakav mikroklimatski bioinženjering ima blagotvorni značaj za podizanje globalnog zdravstvenog nivoa ljudi.

Pored veštačkih izvora loše delujućih pozitivnih jona, postoje i prirodni izvori, najčešće u obliku toplih vetrova (kao, na primer, fen - vetar koji duva u južnoj Nemačkoj i Švajcarskoj). Statistička istraživanja su pokazala da u periodima pojave toplog vetra dolazi do povećanog broja postoperativnih komplikacija i smrtnih slučajeva u šok sobama, kao i mnoštva drugih fizičkih i psihičkih smetnji: glavobolja, vrtoglavica, mučnina, alergijskih disajnih problema, astme, bronhitisa, nesanica, zamora, razdražljivosti, uznemirenosti, depresija ... I ovde se, kao preventiva, dobro pokazuje upotreba generatora negativnih jona.

Jonizatori prečišćavaju i vazduh kroz električnu neutralizaciju krupnih pozitivnih aerojona prašine, neprijatnih mirisa, duvanskog dima, polena i drugih alergena - čime se smanjuje njihov stresogeni uticaj na organizam; osim toga, aerojonizatori efikasno čiste vazduh od bakterija i virusa.

Fiziološki značaj hemijske prirode aerojona još uvek nije jasan. Ruska istraživanja su pokazala da je funkcionalni efekat jona iste polarnosti ali različitog hemijskog sastava (mali gasoviti anjoni O2-, O3-, H2O-, ... i katjoni NO+ , H2O+ , CO2+ , ..., teški gasoviti kompleksi O2- (H2O)n, ... i katjona H3+O (H2O)n, ..., itd.) suštinski isti, implicirajući da se delovanje aerojona ostvaruje transferom naelektrisanja na organizam. Međutim, takođe je pokazano da negativni joni imaju fiziološki uticaj na porast traheo-cilijarne pokretljivosti kod zečeva samo u prisustvu O2 u vazduhu, dok pozitivni joni imaju fiziološki uticaj na smanjenje traheo-cilijarne pokretljivosti kod zečeva samo u prisustvu CO2 u vazduhu - implicirajući verovatni fiziološki značaj O2- i CO2+ aerojona u nozdrvama, kao neophodnih prekursora za dominantno inhaliranje negativnih aerojona kroz idu i pozitivnih aerojona kroz pingalu (u njihovim alternirajućim aktivnim fazama svakih ~ 1 sat, respektivno, sa odgovarajućim ulazima u levoj i desnoj nozdrvi saglasno swara jogi).

Ova slika je u skladu sa gledištem o sukcesivnom dominantnom protoku (negativnih) anjona kroz levi cirkulatorni deo akupunkturnog sistema, i (pozitivnih) katjona kroz desni cirkulatorni deo akupunkturnog sistema, sa normalnom ultradijalnom periodičnošću ~ 2 sata (tj. po ~ 1 sat alternativna dominacija leve i desne faze: ida-pingala-...). Mada ovaj ritam nije prividno u fazi sa ~ 24-satnim akupunkturnim ritmom sukcesivne dominacije 12 parnih meridijana (tj. ~ 2-satnom sukcesivnom dominacijom svakog organ-povezanog meridijana sa odgovarajućim yin ili yang funkcijama u sledećem redosledu: yin-yin-yang-yang-...), čini se da svaka ~ 2-satna organ-povezana akupunkturna faza (bilo yin bilo yang) zahteva kompletnu ~ 2-satnu nazalnu fazu (ida-pingala) da bi se balansirale aktivnosti odgovarajućeg organ-povezanog para simetričnog levog i desnog meridijana, kako bi se omogućile i regenerativne (anaboličke, ida-slične levo-meridijanske) i degradativne (kataboličke, pingala-slične desno-meridijanske) funkcije organa, doprinoseći konačno bilo yin bilo yang sveukupnom odgovarajućem efektu organa sa gledišta kineske tradicionalne medicine!

Na jonsku osnovu ći entiteta kineskog akupunkturnog sistema (ili prane indijskog energetskog sistema), ukazuje i oko 10 puta veća koncentracija jonskih interćelijskih "gap junction" kanala, što je u skladu i sa oko 10 puta većom električnom provodnošću kože akupunkturnih tačaka u odnosu na okolno tkivo, kao i sa znatno povećanom resorpcijom aerojona u tim tačkama! Biofizička jonska interpretacija akupunkturnog sistema može objasniti i kineske terapeutske koncepcije yin-yang/tonifikacije-sedacije preko vrste igala (Ag-Au) ili njihove rotacije (u smeru - kontrasmeru kazaljke na satu), zavisno od vrste poremećaja i strane tretiranog meridijana. Takođe, i teorijska predviđanja biofizičkog modela akupunkturnog sistema i stanja svesti, ukazuju na jonsku prirodu ći entiteta kineskog akupunkturnog sistema, sa mogućnošću njegove delimične dislokacije izvan granice kože u ovim stanjima, kada se dislocirana akupunkturna elektromagnetno/jonska mikrotalasno/ultraniskofrekventna kvantno-holografska neuronska mreža ponaša i kao "optički" senzor koji može ekstrasenzorno percepirati okolinu (o čemu izveštavaju pacijenti reanimirani iz kliničke smrti).

Jonska priroda ćia odnosno prane ukazuje i na značaj jonske ravnoteže u vazduhu i pravilnog ritmičkog disanja, čemu je pridavan poseban značaj u indijskoj tradiciji. Prema swara jogi ritmičko disanje kroz nos je posebno važno, da bi se inhaliralo što više jona (prane), kroz jedan od dva (od tri) najvažnija nadisa (levi ida i desni pingala), sa svojim ulazima u korenu odgovarajućih nozdrva: to se preporučuje na svežem i nezagađenom vazduhu, kada postoji čak izvestan višak negativnih jona, sa relaksirajućim povoljnim uticajem na telo! Pri tome se praktikuje isključivo disanje na nos, sa pauzom za zadržavanje daha između udisaja i izdisaja (da bi što veća količina jona bila inhalirana u jonske kanale, i potom preraspodeljena u akupunkturnom jonskom sistemu). Za održanje dobrog zdravstvenog stanja, preporučuje se polučasovno ritmičko disanje u jutarnjim i večernjim opuštenim šetnjama, sa ritmičnošću 6:6:12 (tokom 6 koraka duboki udisaj, narednih 6 koraka zadržavanje daha, i narednih 12 koraka usporen i potpun izdisaj), 5:5:10 ili 4:4:8, zavisno od individualnog kapaciteta pluća. U istom kontekstu, u zatvorenim prostorijama može se preporučiti mikroklimatski bioinženjering primenom aerojonizatora!

Dodajmo da swara joga preporučuje jednostavnu nazalnu kontrolu dvočasovnih ultradijalnih ritmova u procesu ozdravljenja ili održanja energetskog i emocionalnog balansa organizma. Naime, kao što je poznato, moždani ultradijalni ritam upravlja kontralateralno nazalnim ritmom (aktivnija leva moždana hemisfera dovodi do aktivnije (otvorenije) desne nozdrve, i obrnuto za suprotnu hemisferu). Međutim, saglasno swara jogi postoji i mogućnost povratnog uticaja nazalnog ritma na moždani, aktivacijom neaktivnije nozdrve specijalnom procedurom disanja: pritiskom prsta zatvori se aktivnija nozdrva, i intenzivno i kratko udahne 10-15 puta na neaktivniju nozdrvu. Time se kroz jonske receptore u korenu nozdrva aktivira do tada neaktivniji kanal (ida ili pingala), i akupunkturnim mehanizmima utiče na limbičke moždane centre da promene fazu ultradijalnog ritma. Efekat se postiže već posle nekoliko minuta, što se lako uočava na izmenjenoj aktivnosti nozdrva. Procedura je vrlo jednostavna, i može se efikasno koristiti za presecanje razvoja prehlade u početnoj fazi (čime se preseca ultradijalni ritam razvoja bolesti), za promenu stresnih raspoloženja i sl!

Pogledajte ostale proizvode iz kategorije: Jonizatori

Reklamacije, Zamena Proizvoda i Povraćaj Novca, Saobraznost (Garancija)

Reklamacije: U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom jer ne odgovara karakteristikama i opisu proizvoda sa ove stranice, smatrate da je proizvod neispravan ili da proizvod nije ispunio vaša očekivanja, imate pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda. Proizvod koji reklamirate mora sadržati sve pripadajuće elemente: proizvod, kompletnu dokumentaciju, originalno pakovanje, zaštitne elemente...Proizvod mora biti očišćen od tragova korišćenja i bez fizičkih oštećenja. Sve Za Kuću d.o.o. ne preuzima odgovornost za fizički oštećene proizvode ili proizvode koji su oštećeni nenamenskim korišćenjem. Detalje o načinu vraćanja proizvoda i ostalim pravima i obavezama možete pronaći na poleđini računa. Budite sigurni da ćemo sve opravdane reklamacije prihvatiti i u zavisnosti od Vaših zahteva vratiti novac, zameniti ili popraviti proizvod. Prijave reklamacija kao i detaljne informacije o pravima i obavezama kupca ili prodavca možete pronaći na: Prijava Reklamacija | Zakon O Zaštiti Potrošača | Prava i Obaveze |

Saobraznost (Garancija): Ukoliko u karakteristikama ili opisu proizvoda nije drugačije navedeno garancija (saobraznost) važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava Prodavca

Naručivanje telefonom

Ukoliko iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da naparvite narudžbenicu na regularan način preko sajta koristeći dugme "Dodaj u korpu", možete to učiniti i telefonom na sledeći način:
 1. Pozovite broj 011/30-47-098, 011/30-47-821 ili 062/217-224 (radnim danima od 09 do 17 i subotom od 09-15 časova)
 2. Poželjno je da imate email adresu! Na e-mail adresu šaljemo poruke o promenama statusa narudžbenice.
 3. Izdiktirajte operateru šifru proizvoda - šifra ovog proizvoda je: 7199
 4. Operater će zapisati vaše podatke: ime, adresu isporuke, kontakt telefon i napraviti narudžbenicu.
 5. Nije moguće napraviti narudžbenicu ukoliko na ovoj stranici piše da je ARTIKAL RASPRODAT!
 6. Ukoliko naručujete na firmu potrebno je da izdiktirate i PIB broj firme
Kada operater napravi narudžbenicu informacije će biti poslate na Vašu email adresu. U poruci su navedeni svi detalji i informacije vezane za vašu narudžbenicu. U zavisnosti od izabranog načina plaćanja (pouzećem, uplatnicom, e-bankingom, karticom...) kreće proces pripreme i slanja pošiljke. Kada predamo pošiljku kurirskoj službi, šaljemo Vam obaveštenje na e-mail adresu sa informacijom da je pošiljka poslata i da je možete sutradan očekivati na adresi isporuke. Uz pošiljku dobijate račun i garantni list / izjavu o saobraznosti.

Molimo vas da ovaj telefon koristite za pravljenje telefonske narudžbenice, a ne za postavljanje tehničkih pitanja u vezi sa proizvodom. Operateri, zbog velikog broja artikala, nisu osposobljeni da vam daju tehničke informacije o proizvodima. Za tu svrhu molimo vas da nam pošaljete email poruku sa dodatnim pitanjima čiji link se nalazi ispod slike proizvoda na ovoj stranici. Email će biti prosleđen editoru ili autoru kategorije iz koje je proizvod, koji će Vam dati precizne podatke o proizvodu.

SMS Naručivanje

Da biste napravili narudžbenicu SMS porukom potrebno je da na broj 062 217 224 pošaljete:
 • Sifra 7199, kolicina (za 1 komad kucate 1, za 3 komada 3), Ime i prezime, Adresu isporuke, Poštanski broj, Grad, Kontakt telefon, e-mail adresu (e-mail adresa nije obavezna)
 • Primer: Sifra 7199, 2, Pavle Milosevic, Obalska 18, 11000, Beograd, 063123123, pavmi@szk.com
 • Broj 062 217 224 koristite isključivo za pravljenje SMS narudžbenica. Na pozive ili pitanja poslata na ovaj broj telefona niko neće odgovarati.
 • Za uspešno kreiranje narudžbenice, neophodno je da pošaljete sve tražene podatke.
 • Potvrdu sa brojem narudžbenice dobićete SMS porukom, radnim danom od 09 do 17 h.
 • Narudžbenice kreirane SMS porukom plaćate kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Ukoliko naručujete na firmu ili želite drugi način plaćanje koristite klasične načine naručivanja.
Solarna Lampa Intex Akcija
Paviljon Gazebo 3x3 Akcija
Bastenska Garnitura 4 Stolice i Sto Cristobal Akcija
Saksije za spoljnu i unutrasnju upotrebu Akcija
WiFI kamera za video nadzor preko telefona Akcija
Elektronski Sef Sa Dodatkom 2 KljuÄŤa Akcija 3999 dinara
Lazy Bag fotelje Akcija