Plaćanje eBanking-om
eBanking predstavlja uslugu koja omogućava obavljanje novčanih transakcija elektronskim putem. Većina domaćih banaka nudi ovu uslugu fizičkim i pravnim licima koja kod njih imaju otvoren tekući račun. Na ovaj način, pomoću računara možete plaćati račune i prebacivati novac sa svog tekućeg računa, na neki drugi tekući račun. Takođe, plaćanje možete vršiti od kuće ili sa posla, bez potrebe da odlazite na šalter banke.

Ukoliko kod svoje banke imate mogućnost plaćanja elektronskim putem (eBanking), uplatu iznosa sa narudžbenice možete izvršiti na ovaj način. Nakon završenog procesa naručivanja na email će vam biti poslati svi podaci koji su potrebni za ovaj vid plaćanja.
zatvori prozor