• Vaša korpa je trenutno prazna.
  Prikazano 1 - 11 od 11 proizvoda iz kategorije: CAD
     
  Sortiraj Proizvode:
  Multimedijalni kurs - 3D Studio MAX 1 - Kliknite za detalje

  Multimedijalni kurs - 3D Studio MAX 1

  Šifra Proizvoda: 897
  900 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 114

  Kako se iz 2D oblika kreiraju trodimenzionalna tela. Šta su NURBS. 3D Motion Tracking. .

  Multimedijalni kurs 3D Studio MAX 2 - Kliknite za detalje

  Multimedijalni kurs 3D Studio MAX 2

  Šifra Proizvoda: 899
  900 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 88

  Kompoziciju scene. Rendering. Animaciju. Kako se koristi kinematika. Specijalni efekti. .

  ArchiCAD - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  ArchiCAD - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13833
  900 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 214

  1.Koncept i alati. Radna okolina. Koordinate i pomoćna mreža. Koncept i radni parametri. 2.Podešavanje projekta. Kreiranje posebnog tipa linije (Line Type). Kreiranje posebnog tipa šrafure (Fill Type). Kreiranje višeslojnog zida. Kreiranje slojeva (Layer-a). Kreiranje kombinacije Layer-a. Kreiranje View Set-ova. Dodeljivanje View Set-ova. 3.Kreiranje virtuelnog objekta. Crtanje podne ploče. Kreiranje pravih zidova. Kreiranje zakrivljenih zidova. Postavljanje stubova. Crtanje spoljne staze. 4.Sagledavanje objekata. Navigaciona paleta i Preview. Opcija 3D Projection. Interaktivni 3D okvir. 5.Rad sa etažama. Kreiranje galerije. Dodavanje etaže u Project Documents. Konstrukcija tavanice. Crtanje krovne ravni. 6.Razvijanje dizajna. Presek kroz objekat. Dodavanje spoljnih i unutrašnjih zidova. Kreiranje ravnog krova. 7.Vrata i prozori. Crtanje ulaznih vrata. Postavljanje prozora. Automatsko kotiranje. Dodavanje krovnog prozora. 8.Unutrašnje komunikacije. Crtanje stepeništa. Izmene na podu galerije. Obeležavanje prostorija. Crtanje ograde na balkonu. Crtanje sanitarne opreme. 9.Crtanje tavanice. Tavanica iznad izložbenog prostora. Tavanica iznad ulaza. Pozicioniranje svetala. 10.Kompletiranje situacije. Određivanje ivice terena. Crtanje linija na terenu. Pretvaranje kontura u 3D mrežu. 11.Predmer i lista elemenata. Izrada predmera. Formatiranje Schedule okvira. Pregled Schedule okvira. 12.Prezentacija projekta. Podešavanje perspektive. Čuvanje pogleda. Kreiranje animacije. Kreiranje VR objekta. Podešavanje VR scene. Kreiranje studije osunčanosti. Kreiranje 3D preseka. Upotreba 3D presečnih ravni. 13.Izvedeni crteži. Kreiranje tipskog crteža. Dodavanje crteža. Pozicioniranje crteža na listu. Kreiranje View Set-a za štampanje. Dodavanje crteža View Set-u. 14.Izrada detalja. Određivanje razmere i veličine detalja. Postavljanje markera. Dopunjavanje detalja. 15.Praćenje projekta. Kreiranje Mark-up Entry-a. Deljenje podataka. Arhiviranje projekta.

  Multimedijalni kurs - AutoCAD 2004 - Kliknite za detalje

  Multimedijalni kurs - AutoCAD 2004

  Šifra Proizvoda: 900
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 112

  Upotreba osnovnih komandi za crtanje. Editovanje nacrtanih elemenata. Šrafiranje. Upotreba blokova. Dodavanje kota na crtež. Štampanje. .

  AutoCAD 2010 noviteti - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  AutoCAD 2010 noviteti - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13831
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 95

  1. Uvod. Dobrodošlica. Primeri za vežbu. 2. Pregled poboljšanog okruženja. Prilagođavanje radnog okruženja. Upotreba Quick Access palete. Upoznavanje sa Application menijem. Osvežena traka sa alatkama (Ribbon). 3. Parametarsko projektovanje. Primena parametarskog projektovanja. Kreiranje parametarskih odnosa između elemenata. Primer parametarskog projektovanja. Prikaz Constrain oznaka. AutoConstrain. Dodavanje kotnih parametara. Dodavanje izraza u kotne parametre. Kontrola prikaza dimenzionih parametara. Promena dinamičkih kotnih linija. Upotreba parametara u dinamičkim blokovima. Kreiranje tabele sa dimenzijama. 4. Novi alati za editovanje. Promena smera linije. Pretvaranje Spline u Polyline. Rotiranje unutar Viewport-a. Dinamička izmena šrafirane površine. 5. Nove pomoćne funkcije. Funkcija Measuregeom. Promena boje Layer-a. Upravljanje eksternim referencama. Postavljanje PDF fajlova kao podloge. Konverzija crteža u PDF. Autodesk Seek. 6. 3D konceptualni dizajn. Uvod u Freeform mrežne modele. Kreiranje osnovnih mrežnih oblika. Zaobljavanje mrežnih modela. Selekcija mrežnog podobjekta. Oblikovanje složene forme. Očuvanje oštrih ivica. Dodavanje detalja. Konverzija mrežnog modela u Solid.

  AutoCAD napredni+3D - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  AutoCAD napredni+3D - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13832
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 106

  1. Uvod. Uvod u AutoCAD 2005. Pregled radnog okruženja. Arhitektonska vizuelizacija. Arhitektonski biroi. 2. CAD crteži. Finalni crteži i faktor razmere. Eksterne reference. Štampanje crno-belog crteža. Štampanje crteža u boji. Kreiranje crteža za prezentaciju. Kako se kreira EPS fajl?. Upoznavanje sa Illustrator-om. Upoznavanje sa Photoshop-om. 3. Rad sa blokovima. Upotreba blokova. Funkcije Cut i Paste. Upoznavanje sa DesignCenter-om. Upoznavanje sa Tool paletom. 4. Eksterne reference. Šta su eksterne reference?. Ubacivanje eksterne reference. Komanda XCLIP 1.deo. Komanda XCLIP 2.deo. XREF Manager. Kada treba koristiti reference?. 5. Arhitektonski i instalaterski crteži. Upotreba postojećeg crteža. Elektro instalacije 1.deo. Elektro instalacije 2.deo. Arhitektonska osnova. 6. Crtanje izgleda/fasade. Komanda XLINE. Layer-i i redosled na crtežu. Šrafiranje i parametar Snapbase. Arhitektonski crtež kao šablon. Viewport i tekstualni elementi. Vodilje i visinske kote. 7. Radni crteži. Arhitektonski crteži. Primer upotrebe referenci. Upotreba atributa u blokovima. Kreiranje blokova sa atributima. Selekcija objekata 1.deo. Selekcija objekata 2.deo. Cycle i Quick Select. 8. Štampanje. Kreiranje Monochrome Plot Style-a. Kreiranje Color Plot Style-a. Kombinovanje kolor i monohromatskih crteža. Color Gradient šrafura. Kako se kreira EPS fajl?. 9. Prilagođavanje programa. Prilagođavanje radnog okruženja (GUI). Kreiranje novog Toolbar-a. Upotreba Pre-Defined ikona. Kreiranje Custom ikone. Tastaturne prečice i alijasi. 10. Uvod u 3D. 3D elementi. Komande View i UCS. Viewpoint Presets i 3D Orbit. Kreiranje 3D objekta-Surface. Kreiranje 3D objekta-Solid. Rotiranje 3D objekata. 11. Uvod u Solid modelovanje. 3D trosed-kreiranje Solid-a. 3D trosed-popravke Solid-a. 3D trosed-napredne 2D i 3D komande. Kompletiranje 3D troseda. 12. Modelovanje kuće. Kreiranje zidova 1.deo. Kreiranje zidova 2.deo. 3Point UCS. Seckanje 3D solida. Pomeranje i izvlačenje solida. Dovršavanje prozorskog otvora. Crtanje prozorskih okvira. Kreiranje otvora. Crtanje okvira - Union. Snimanje pogleda i UCS-a. Kompletiranje 3D zidova. Pregled komandi Extrude i Subtract. Upotreba Point filtera. Crtanje krova 1.deo. Crtanje krova 2.deo. Komanda Interference 1.deo. Komanda Interference 2.deo. Extrude via Path. 13. 3D enterijer. Izdvajanje unutrašnjih zidova. Nove palete za 3D modelovanje. Komanda Separate. Višespratni objekti. 3D dovratnik. Upotreba Clipping-a. Crtanje kuhinjskih elemenata 1.deo. Crtanje kuhinjskih elemenata 2.deo. Dovršavanje kuhinjskih elemenata. 14. Kreiranje perspektivnih pogleda. Komanda Dview. Opcije Zoom/Distance/3D Orbit. Izrada prezentacionog crteža. Kreiranje rasterskog fajla. 15. Razne komande i opcije. 3D Ruled Surface 1.deo. 3D Ruled Surface 2.deo. Podela ekrana u Model Space-u. Unutrašnja perspektiva. Viewport-i i Layer-i tavanice. Tavanica iznad izložbenog prostora. Tavanica iznad ulaza. Pozicioniranje svetala.

  Multimedijalni kurs AutoCAD za početnike - Kliknite za detalje

  Multimedijalni kurs AutoCAD za početnike

  Šifra Proizvoda: 52503
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 53

  Multimedijalni kurs. Kurs obuhvata sledeće teme:. Uvod. Dobrodošlica, Upotreba fajlova za vežbu. Upoznavanje sa radnom okolinom. Vaše radno okruženje, Traka sa alatkama, Promena radnog okruženja, Prilagođavanje radnog okruženja, Uređivanje komandnih aliasa, Traženje pomoći. Upravljanje fajlovima. Otvaranje čuvanje i zatvaranje fajlova, Izbor jedinica, Promena sistema jedinica, Ostale opcije, Upotreba šablona. Upravljanje crtežom. Upotreba komande Pan, Promena razmere komandom Zoom, Šta su Model i Paper Space? Čuvanje pogleda. Crtanje objekata. Linija, Kružnica, Kružni luk, Elipsa, Složena kriva (Spline), Poligonalna linija (Polyline), Pravougaonici i poligoni, Tačka i kružni prsten. Menjanje objekata. Selekcija, Pomeranje i kopiranje, Rotiranje i skaliranje, Automatsko raspoređivanje (Array), Offset i Mirror, Lengthen i Stretch, Trim i Extend, Break i Join, Izmene preko Grip-ova. Kreiranje granica i čišćenje crteža. Boolean operacije sa regionima, Fillet, Chamfer i Blend, Divide i Measure, Izmene na složenim linijama. Precizno crtanje. Grid i Snap, Kosa projekcija, Koordinatni sistem, Polar Tracking, Heads-up display, Object Snap, From Object Snap funkcija, Object-snap tracking, Korisnički koordinatni sistem. Primeri iz prakse. Mašinski delovi, Dodavanje skice, Crtanje zidova, Prosecanje otvora, Crtanje vrata, Dodavanje detalja. . Sadržaj: 1 disk.. .

  Multimedijalni kurs AutoCAD napredne tehnike - Kliknite za detalje

  Multimedijalni kurs AutoCAD napredne tehnike

  Šifra Proizvoda: 52504
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 55

  Multimedijalni kurs. Kurs obuhvata sledeće teme:. Šrafiranje i gradijenti. Šrafiranje (Hatch), Ručno određivanje granica, Gradijenti, Menjanje granica šrafure. Pisanje. Tekstualni stilovi, Običan tekst, Višelinijski test, Poravnanje tekstualnih objekata. Kotiranje. Merenje rastojanja i površine, Dodavanja kotnih linija, Izmena postojećih kota, Izmena kotnog stila, Kreiranje podstilova, Privremena promena stila, Multileader-i. Upravljanje objektima i slojevi. Sakrivanje i izdvajanje objekata, Razmera isprekidanih linija, Kreiranje slojeva, Upotreba Layer pomoćnog menija, Specijalni alati za slojeve, Čuvanje statusa Layer-a, Raspored prikazivanja objekata. Upotreba postojećeg sadržaja. Rad sa grupama, Kreiranje i upotreba blokova, ByLayer i ByBlock osobine, Redefinicija blokova, Razbijanje blokova, Kreiranje dinamičkih blokova, Sadržaj eksternih fajlova, Zamena lokalnih blokova. Atributi i tabele. Kreiranje simbola sa tekstom, Definicija atributa, Kreiranje bloka sa atributima, Kreiranje tabele, Oblikovanje teksta na tabeli, Popunjavanje tabele. Eksterne reference. Eksport objekta u fajl, Povezivanje eksternih referenci, Menjanje referenci, Isecanje referenci, Ispravljanje referenci, Uklanjanje referenci. Layout-i i natpisi. Kreiranje Layout-a, Podešavanje Viewport-a, Zaključavanje Viewport-a, Zamrzavanje Layer-a u Viewport-u, Blok za obeležavanje crteža, Promenjivi natpisi i kotne linije. Štampanje crteža. Štampanje iz Layout-a i Model Space-a, Slanje podataka – eTransmit, Online deljenje fajlova, Publikovanje višestrukih listova. . Sadržaj: 1 disk.. .

  Multimedijalni kurs AutoCAD 3D modelovanje - Kliknite za detalje

  Multimedijalni kurs AutoCAD 3D modelovanje

  Šifra Proizvoda: 52505
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 65

  Multimedijalni kurs. Kurs obuhvata sledeće teme:. Uvod. Dobrodošlica, Upotreba fajlova za vežbu, Neophodno predznanje, Prikupljanje neophodnih podataka, Raspoređivanje fasada i preseka, Brisanje i čišćenje crteža. Modelovanje prizemlja. Kreiranje zatvorenih kontura, Navigacija u 3D, Rotacija objekata u prostoru, Usklađivanje elemenata u 3D, Pretvaranje kontura u zidove, Dodavanje parapeta, Izvlačenje delova enterijera, Dodavanje nadvratnika, Kreiranje zakrivljenih segmenata, Plafon, Ploča prizemlja. Vrata prozori i stepenište. Zastakljena vrata, Prozori, Stepenište, Rad sa podobjektima (subobjects), Stepenište iz osnove, Ograda koja prati 3D putanju. Modelovanje terena. Oblikovanje dvorišta, Modelovanje nagnutog terena, Praćenje topografskih linija, Povezivanje kontura. Modelovanje drugog sprata. Pretvaranje plafona u pod, Pešačka staza, Zidovi sprata, Popunjavanje praznina, Skraćivanje zidova, Skiciranje krova, Kopiranje žičanog okvira, Dodavanje nadvratnika, Oblikovanje 3D objekata. Dodavanje krova. Kreiranje unutrašnjih elemenata, Isecanje otvora, Specijalni prozori, Dvorišni zid, Kopiranje prozora na spratu, Krovne površine, Pokrivanje aneksa. Modelovanje kule. Zidovi kule, Krovna konstrukcija, Popunjavanje zidne mase, Krov od 3D poli linija, Dodavanje zidova, Isecanje proreza, Modelovanje prozora 1. deo, Modelovanje prozora 2. deo, Zidovi kule, Krov kule. . Sadržaj: 1 disk.. .

  Multimedijalni kurs - AutoCAD 14 - Kliknite za detalje

  Multimedijalni kurs - AutoCAD 14

  Šifra Proizvoda: 901
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:600 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 163

  Potpuno interaktivni rad. Sve lekcije su u potpunosti multimedijalne. Video sekvence sa prikazanim tehnikama crtanja praćene glasom instruktora. .

  AutoCAD 2010/2011 – 2D - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  AutoCAD 2010/2011 – 2D - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 15968
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:990 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 104

  Namenjen je početnicima koji žele da savladaju rad na izradi tehničkih crteža i prateće tehničke dokumentacije u jednom od najboljih programa za tehničko projektovanje AutoCAD 2010/2011 firme Autodesk. Ovaj kurs omogućuje svakom početniku dobre osnove sa kojima će moći samostalno da pristupi crtanju - izradi 2D tehničkih crteža i kompletne tehničke dokumentacije za projekat.  Sve cene sa uračunatim PDV-om. Troškovi dostave se dodatno naplacuju.
  Prikazano 1 - 11 od 11 pronađenih |
  CAD | Cene od:
  600 do 1200
     

  O Kategoriji: CAD

  Happy Plugs Bluetooth Slusalice Akcija
  Xplorer Trenazeri Fitnes Sprave Akcija
  Kućni, hotelski, kancelarijski sefovi
  Rasprodaja Poslednji Komadi
  Preciscivac Vazduha Akcija