• Vaša korpa je trenutno prazna.
  Prikazano 1 - 11 od 11 proizvoda iz kategorije: MS Office 2007 i 2010
     
  Sortiraj Proizvode:
  Word 2007 - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  Word 2007 - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13863
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 104

  1. Upoznavanje sa programom. Pokretanje Word-a. Nova radna okolina. Navigacija po radnoj površini. Navigacija po dokumentu. 2. Kreiranje i čuvanje dokumenata. Kreiranje novog dokumenta. Uvoz dokumenata. Čuvanje dokumenata. Slanje dokumenta. 3. Štampanje dokumenta Funkcija. Print Preview. Funkcija Quick Print. Podešavanje opcija za štampu. 4. Menjanje i oblikovanje teksta. Selektovanje teksta. Formatiranje teksta. Funkcija Find and Replace. Funkcije Undo Redo i Repeat. Kopiranje. Ubacivanje i pomeranje teksta. Prikaz formatiranja. 5. Formatiranje pasusa. Uvlačenje teksta. Poravnanje teksta. Podešavanje proreda. Podešavanje tabulatora. Isticanje sadržaja. 6. Formatiranje stranice. Promena margine. Promena orijentacije. Numerisanje strana. Izbor veličine papira. Zaglavlja i fusnote. Dodeljivanje pozadine. Upotreba vodenog žiga. 7. Proveravanje dokumenta. Provera pravopisa. Pronalaženje sinonima. Traženje reči i prevoda. Podešavanje parametara za proveru. 8. Izmene na radnom okruženju. Parametri radnog okruženja. Parametri prikaza dokumenta. Podešavanje paleta i tastature. 9. Nabrajanje i numeracija. Upotreba znakova za nabrajanje. Numerisane liste. Izmene na listama. 10. Kreiranje tabela i grafikona. Kreiranje nove tabele. Kreiranje tabela na bazi teksta. Ubacivanje tabele iz Excel-a. Izmene na tabelama. Formatiranje tabele. Računanje u tabeli. Kreiranje grafikona. Promena podataka na grafikonu. Promena grafikona. Kreiranje teksta iz tabele. 11. Stilovi. Upotreba stilova. Kreiranje stilova. Menjanje i brisanje stilova. 12. Upotreba gradivnih blokova. Kreiranje i upotreba gradivnih blokova. Menjanje i organizacija blokova. 13.Funkcija Mail Merge. Slanje cirkularnih pisama. Kreiranje baze podataka (Data Source). Adresiranje koverti. 14. Sortiranje podataka. Sortiranje teksta. Sortiranje po brojevima. Sortiranje po tabeli. 15. Rad sa makroima. Kreiranje makroa. Izvršavanje makroa. Menjanje makroa. 16. Rad sa kolonama. Novinski stupci. Paralelne kolone. 17. Rad sa ilustracijama. Rad sa slikama. Rad sa oblicima (Shapes). Funkcija SmartArt. 18. Deljenje dokumenta. Slanje dokumenta. Zaštita dokumenta lozinkom. Proveravanje dokumenta - Meta Data. Kodiranje dokumenta. 19. Rad sa dugačkim dokumentima. Ukrštene reference (Cross-references). Kreiranje sadržaja. Kreiranje indeksa.

  Excel 2007 - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  Excel 2007 - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13864
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 104

  1. Početak. Zašto koristiti radnu tabelu?. Šta je novo u Excel-u 2007?. Šta je traka (Ribbon)?. Dugme Microsoft Office. 2. Podešavanje Excel-a 2007. Šta je na traci?. Šta sadrže odeljci trake?. Prilagođavanje trake. Prilagođavanje Microsoft Office dugmeta. 3. Rad sa dokumentima. Otvaranje starog dokumenta. Dodavanje i brisanje radnih listova. Dodavanje i brisanje ćelija. Zamrzavanje delova radnog lista. 4. Osnovno formatiranje. Širina i visina. Formatiranje numeričkih vrednosti. Poravnanje sadržaja. Rad sa fontovima. AutoFilter. Formatiranje u tabelu. 5. Napredno formatiranje. Uklanjanje duplikata. Šta je uslovno formatiranje?. Primena uslovnog formatiranja. Promena pravila za uslovno formatiranje. Pretvaranje teksta u kolone. Funkcija Data validation. 6. Upotreba šablona i stilova. Šabloni. Stilovi. AutoFormat. 7. Rad sa listama. Pretvaranje liste u tabelu. Pretvaranje teksta u kolone. Sortiranje i grupisanje. Kreiranje zbirnog izveštaja. 8. Pregled radnog lista. Provera sadržaja. Unos komentara. 9. Deljenje dokumenta. Zaštita radnog lista. Deljenje radnog lista. Praćenje promena. 10. Štampanje radne knjige. Priprema za štampanje. Funkcija Print Preview. Odeljak Page Layout. Prelom stranice. Prikaz Page Layout. Zaglavlja i fusnote. 11. Poboljšanje radnog lista. Dodavanje teme. Podešavanje stranice. Scale to Fit. Opcije radnog lista. Unos slika. 12. Upotreba šablona. Upotreba šablona. 13. Rad sa ekranom. Prikazivanje radne knjige. Sakrivanje i zumiranje. Podeljeni okviri. Ostale opcije prikaza. 14.Unos podataka iz drugih programa. Unos podataka iz Access-a. Upotreba čarobnjaka za tekst. 15.Pronalaženje i zamena podataka. Dugme Find end Select. Funkcija Find and Replace. Uklanjanje duplikata. 16.Rad sa formulama. Šta su formule?. Redosled operacija. Relativne i apsolutne reference. Novi odeljci da funkcijama. 17. Rad sa osnovnim funkcijama. Šta su funkcije?. AutoSum. Minimum. Trim. Left.

  Word 2010 noviteti - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  Word 2010 noviteti - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13865
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 98

  1. Uvod. Dobrodošlica. Upotreba fajlova za vežbu. Poređenje Word-a 2007 i Word-a 2010. Inverzna kompatibilnost. 2. Saradnja i čuvanje dokumenta. Protected view i zaštićeni dokumenti. Rad u Backstage režimu. Povratak na prethodnu dokumenta. Spasavanje nesnimljenih dokumenata. Saradnja u SharePoint-u. 3. Oblikovanje dokumneta. Napredno oblikovanje teksta. Primena tekstualnih efekata. Ponavljanje efekata uz pomoć stilova. 4. Promene na ilustracijama. Ubacivanje slika iz drugih programa. Poboljšane funkcije za korekciju slika. Napredni alati za rad sa slikama. Poboljšana SmartArt grafika. Funkcija Inking i direktan unos teksta. 5. Promene na radnoj površini. Pretraživanje i navigacija. Prilagođavanje trake sa alatkama. Brzo prevođenje dokumenta.

  Excel 2010 noviteti - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  Excel 2010 noviteti - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13866
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 81

  1. Uvod. Dobrodošlica. Upotreba fajlova za vežbu. Poređenje Excel-a 2010 i 2007. 2. File meni tj. Backstage view. Prilagođavanje trake sa alatkama. Pogled na Backstage View. Održavanje kompatibilnosti. Lakša upotreba šablona. Rad sa različitim verzijama. Konverzija u Adobe PDF. Priprema za deljenje. Olakšano štampanje. 3. Saradnja. Podešavanje prava za pristup. Deljenje dokumenta E-mail-om. Upotreba besplatnog SkyDrive servisa. Deljenje preko SharePoint-a. 4. Alati za rad sa podacima - Data Tools. Funkcija Paste Preview. Filtriranje tabele. 5. Rad sa grafikom. Funkcija Sparklines. Poboljšano uslovno formatiranje. Oblikovanje matematičkih izraza. Poboljšani rad sa slikama. 6. Pivot tabele. Upotreba funkcije Slicer. Analiza podataka iz različitih izvora.

  PowerPoint 2010 noviteti - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  PowerPoint 2010 noviteti - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13867
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 82

  1. Uvod. Dobrodošlica. Poređenje PowerPoint-a 2007 i 2010. Upotreba primera za vežbu. 2. Poboljšanja u radu. Upotreba Backstage-a. Promene na traci sa alatkama. Podela prezentacije za segmente. Paste Preview. Animation Painter. 3. Poboljšanje prezentacije. Primena novih tema. Novi prelazni efekti. 4. Rad sa slikama i videom. Novi foto efekti. Uklanjanje pozadine sa fotografije. Lakše isecanje slike. Dodavanje obrada i prikazivanje videa. 5. Novi načini za dodavanje sadržaja. Dodavanje slika sa ekrana. Novi SmartArt dijagrami. Kreiranje matematičkih izraza. 6. Saradnja. Prebacivanje u video format. Prikazivanje na Web-u. Poređenje i spajanje prezentcija. Istovremena saradnja.

  Access 2010 noviteti - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  Access 2010 noviteti - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13868
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 118

  1. Uvod. Dobrodošlica. Upotreba fajlova za vežbu. Razlike između Access-a 2007 i 2010. 2. Novo radno okruženje. Backstage view. Odobravanje poverljivih dokumenata. Unapređena traka sa alatkama. Funkcija Application Parts. 3. Nove funkcije za rad sa tabelama. Poboljšanje strukture. Upotreba QuickStart polja. Kreiranje proračunatih polja. 4. Karakteristike formulara i izveštaja. Layout view. Navigacione forme. Primena uslovnog formatiranja. 5. Makroi. Macro Designer. Pokretanje makroa.

  Outlook 2010 noviteti - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  Outlook 2010 noviteti - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 13869
  1200 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 78

  1. Uvod. Dobrodošlica. Razlike između Outlook-a 2007 i 2010. 2. Promene na radnom okruženju. Podešavanje boje. Upotreba trake sa alatkama. Upoznavanje za File okvirom. 3. Navigacija. Quick Steps. Pregled kalendara. Poboljšana opcija za pretraživanje. Pregled poruka u formi konverzacije. 4. Nove funkcije. Povezivanje na društvene mreže. Čišćenje Inbox-a. Poruke upozorenja. 5. Zaključak. Završne napomene.

  Word 2010 - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  Word 2010 - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 15962
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:990 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 87

  Namenjen je početnicima koji žele da savladaju rad najnovijem programu za obradu teksta WORD iz paketa Office 2010 firme Microsoft. Ovaj kurs omogućuje svakom početniku dobre osnove sa kojima će moći samostalno da obavi sve zadatke u oblasti obrade teksta.

  Excel 2010 - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  Excel 2010 - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 15963
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:990 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 82

  Namenjen je početnicima koji žele da savladaju rad u najnovijem programu za obradu tabelarnih podataka EXCEL iz paketa Office 2010 firme Microsoft. Ovaj kurs omogućuje svakom početniku dobre osnove sa kojima će moći samostalno da obavi sve zadatke u oblasti tabelarnih operacija, proračuna i grafičko – statističkog prikaza podataka.

  PowerPoint 2010 - multimedijalni kurs - Kliknite za detalje

  PowerPoint 2010 - multimedijalni kurs

  Šifra Proizvoda: 15967
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:990 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 88

  Namenjen je početnicima koji žele da savladaju rad u najnovijem programu za izradu prezentacija POWER POINT iz paketa Office 2010 firme Microsoft. Ovaj kurs omogućuje svakom početniku dobre osnove sa kojima će moći samostalno da napravi grafička rešenja slajdova i kompletnih poslovnih prezentacija koje će mu u mnogome pomoći u predstavljanju ideja i prezentovanju proizvoda putem računara.

  DVD kompilacija multimedijalnih kurseva + bonus igrice - Kliknite za detalje

  DVD kompilacija multimedijalnih kurseva + bonus igrice

  Šifra Proizvoda: 15543
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:5300 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 92

  Kompliacija sadrži sledeće multimedijalne kurseve:. Kako!? Instalirati Windows. Windows 7. Word 2010. Excel 2010. Power Point 2010. Bonus edicija Magic Games sa preko 100 igrica za najmlađe.  Sve cene sa uračunatim PDV-om. Troškovi dostave se dodatno naplacuju.
  Prikazano 1 - 11 od 11 pronađenih |
  MS Office 2007 i 2010 | Cene od:
  990 do 5300
     

  O Kategoriji: MS Office 2007 i 2010

  Pametni Satovi Akcija
  Dekorativna Podna Lampa Akcija
  Xplorer Trenazeri Fitnes Sprave Akcija
  Preciscivac Vazduha Akcija
  Leifheit Rolly Mobil 25795 Akcija
  Rasprodaja Poslednji Komadi
  Kućni, hotelski, kancelarijski sefovi